Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

Profesionální účet

Díky dostatečné zkušenosti s obchodováním můžete získat status profesionálního obchodníka.

ZJISTIT VÍCE

Požadované doklady

Proč požadujete doklady totožnosti? Aby se předešlo krádežím identity, praní špinavých peněz a finančním podvodům, musí společnost Trade360 podle mezinárodních regulačních orgánů ověřovat totožnost všech potencionálních klientů na základě zaslaných dokladů totožnosti – tento proces je znám jako „poznej svého klienta“ či zkráceně „KYC“.

Pošlete nám své dokumenty
Jaké doklady totožnosti musím předložit?

Abychom vyhověli požadavkům procedury „Poznej svého klienta“, musíme od vás obdržet následující doklady:

1. Státem vydaný průkaz totožnosti s fotografií: Jasnou kopii přední i zadní strany vašeho občanského průkazu.
Může se jednat buď o pas, nebo státem vydaný průkaz, např. občanský nebo řidičský.

2. Prokázání bydliště: Kopii nedávné faktury za veřejné služby (voda, elektřina apod.) nebo bankovní výpis jasně uvádějící vaše jméno a adresu. Faktura za veřejné služby nebo bankovní výpis nesmí být starší než 3 měsíce ode dne, kdy požádáte o založení obchodního účtu.
Mezi příklady přijatelné faktury za veřejné služby patří účet za plyn, účet za elektřinu, hypoteční výpis, účet za telefon, výpis kreditní karty, bankovní výpis a vaše aktuální nájemní smlouva. Všechny dokumenty musí být čitelné a zahrnovat následující:

  • Vaše celé jméno
  • Adresa vašeho trvalého bydliště
  • Datum vydání
  • Jméno, logo nebo razítko vydávajícího úřadu

3. Kreditní karta: Musíme mít jasnou kopii jak přední, tak zadní strany kreditní karty, kterou používáte ke vkladu financí na účet. Všechna čísla karty musí být zakryta kromě data vypršení platnosti a posledních 4 čísel karty. Také zakryjte třímístný kód CVV/CVC na zadní straně karty.

Abychom vyhověli požadavkům regulačních orgánů a mohli vám aktivovat účet, zašlete nám veškerou dokumentaci do 72 hodin.

Jak vám mám poslat mé doklady totožnosti?

Je to snadné. Vyberte si z jedné z následujících metod:

1. Klikněte sem a nahrajte své dokumenty nebo se přihlaste do účtu na stránkách www.trade360.com a klikněte na „Nahrát dokumenty“ v rozevírací nabídce profilu.
2. Dokumenty pošlete na e-mail compliance.department@trade360.com.
3. Odpovězte na e-mail, který jsme vám poslali a v němž vás o tyto dokumenty žádáme.

*Upozorňujeme, že dokumenty budou přijaty pouze, pokud budou vaše údaje jasně čitelné.

**Pokud poskytnete zfalšované a/nebo nepřesné informace/dokumenty, váš účet může být zablokován a/nebo ukončen.

Pošlete nám své dokumenty