Psychologie obchodování

Klíč k pochopení financí máte v sobě: poznejte sebe, zvládněte trhy!

Začít nyní!

Obchodování je spojeno s vysokou mírou rizika a může mít za následek ztrátu celého vašeho kapitálu.

Co je to psychologie obchodování?

Ke starým osvědčeným a důvěryhodným školám technické a fundamentální analýzy přibyl nedávno třetí sourozenec, který se spoléhá na analýzu velkých dat a umělou inteligenci – obchodování podle tržního sentimentu. Tržní sentiment lze změřit vyhledáním klíčových slov v globálním tisku a na sociálních sítích, což značí sentiment veřejnosti ohledně aktiva. A pokud má trh sentiment, musí být také předmětem psychologické studie. Psychologie obchodování se odkazuje na dva různé subjekty – obchodníka a trh. Trh je pouze beztvárná entita, kterou tvoří mnoho obchodníků (včetně vás), a proto je zřejmé, že chování finančních trhů podléhá instinktům, naučenému chování a myšlenkám zapojených lidí, protože samotná aktiva – bez ohledu na to, co říkají někteří zastánci new age – nemají žádnou duši. Nejdůležitějšími prvky v psychologii obchodování jsou instinkty strachu a chamtivosti, které řídí naše činy a tržní chování, plus optimismus a pesimismus, které často určují naše reakce a jsou příčinou cyklické povahy trhů. Psychologie obchodování se nesnaží být klinickým experimentem, ale místo toho se snaží rozpoznat emoce a instinkty probíhající v našich hlavách. Kromě jejich zvládnutí je ovšem ještě důležitější z nich něco vyvodit. Vždyť ostatní účastníci pravděpodobně reagují na danou situaci podobným způsobem. Čím dříve pochopíme naši reakci, tím dříve můžeme předpovědět příští pohyb trhu a zpeněžit ho. Nejdůležitějšími prvky v psychologii obchodování jsou instinkty strachu a chamtivosti, které řídí naše činy a tržní chování, plus optimismus a pesimismus, které často určují naše reakce a jsou příčinou cyklické povahy trhů.

Sídlo společnosti Trade360

Jak praktické jsou behaviorální finance?

Behaviorální finance neboli behaviorální ekonomie je věda o kognitivním, emočním, kulturním a společenském chování jednotlivců a institucí a jejich vlivu na klasickou ekonomii. Průkopníci tohoto odvětví získali již tři Nobelovy ceny za ekonomii – Daniel Kahneman v roce 2002, Robert Shiller v roce 2013 a Richard Thaller v roce 2017. To značí vliv tohoto relativně nového odvětví. To ovšem neznamená, že toto téma je novinkou. Ve skutečnosti se o psychologii a moralitě ekonomie zmiňovali již Adam Smith a Jeremy Bentham. Herbert Simon v polovině 70. let 20. století vyjádřil myšlenku, že racionalitu omezuje flexibilita problému a také kognitivní a další omezení, jako např. lidé využívající zkratky, které škodí řešení problému. A několik let později využili Kahneman a Amos Tversky kognitivní psychologii, aby vysvětlili rozdíl mezi ekonomickým rozhodováním a požadavky klasické teorie. Stručně řečeno, máme klasickou teorii, která vysvětluje z praktického a matematického hlediska, proč by se věci měly stát, jako např. velmi praktickou řadu pravidel Charlese Dowa (efektivní trhy), a velmi lidský přístup, který vysvětlujte, proč se tyto věci nedějí (skutečné trhy).

Jak se vyhnout emočnímu obchodování

Opět si dovolujeme připomenout, že cílem psychologie obchodování není jen naučit se, jak se vyhnout emočnímu obchodování, ale především získat nástroj pro porozumění fungování trhu a reagovat mnohem promyšleněji. Pokud se člověk chce vyhnout tomu, aby otvíral pozice ve strachu nebo vstupoval nebo neuzavíral pozice kvůli chamtivosti, musí co nejlépe pochopit aktivum. To nám poskytuje pocit kontroly díky informacím, což vyváží emoce, ale především potvrdí technické aspekty pomocí fundamentálních. Stanovení cílů, správa rizik pomocí diverzifikace, zajišťování a správná správa peněz jsou nejen nástroji, které nám umožní vyhnout se emocím, ale jsou také jednoduše zdravým rozumem. Stručně řečeno, emocím se nelze vyhnout a jen velmi těžko je lze kontrolovat. To nám ostatně říká literatura již mnoho století. Pokud se ovšem vrátíme o krok zpět a naše emoce prozkoumáme, může to být stejně neocenitelný nástroj jako úplné porozumění Elliottovým vlnám, vytvoření expertního poradce nebo získání nezjistitelného zdroje interních informací pro obchodování.

Mobilní aplikace

Hledat

Společnost Crowd Tech Ltd dočasně pozastavila otevírání nových obchodních účtů. Stávající držitelé obchodních účtů budou i nadále obsluhováni. Upozorňujeme, že společnost Crowd Tech Ltd již nespolupracuje se společností Athena Investments Dom Maklerski S.A. (AIDM) jako se svým vázaným zástupcem v Polsku.

VAROVÁNÍ PŘED RIZIKEM: CFD jsou komplexní nástroje s vysokým rizikem ztráty kapitálu z důvodu finanční páky. 70.6 % maloobchodních investorů při obchodování CFD na platformě Trade360 přichází o peníze. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty kapitálu. Více informací o zvládání rizik naleznete zde.