CrowdTrading – boříme hranice

Unikátní algoritmy technologie CrowdTrading společnosti Trade360 neustále skenují náš seznam aktiv, hodnotí aktivitu a hledají neobvyklosti. Výsledek se zobrazuje na obchodní platformě v podobě srozumitelné řady událostí popisujících obchodní činnosti a informujících uživatele o následujícím:

Trade360's web platform with events calendar

Jak obchodovat podle davu

new trends icon

Nové trendy

Obchodníci na základě tržní události začínají otevírat nové nákupní/prodejní pozice a vytváří nový trend. Funkce sledování trendů této technologie okamžitě zjistí nový trend a upozorní uživatele.

rapid activity icon

Rychlá aktivita

Technologie CrowdFeed neustále měří objem nákupních a prodejních pozic aktiva ve vymezeném časovém období. Uživatele upozorní na možnost změny v objemu a/nebo volatility.

surge in position icon

Růst pozic

Náhlý nárůst nákupních či prodejních pozic obvykle značí očekávání na straně obchodníků, než dojde k oznámení důležité hospodářské události či zveřejnění důležité hospodářské zprávy. Obchodníci obchodující podle davu mohou díky těmto užitečným informacím jednat podle trendů a chování davu.

trend reversal icon

Otočení trendu

Technologie CrowdFeed neustále měří objem nákupních a prodejních pozic aktiva ve vymezeném časovém období. Uživatele upozorní na možnost změny v objemu a/nebo volatility.

Trade360 trading platform, with examples of stocks, indices and currencies

Co je to obchodování podle davu?

Technologie CrowdTrading je na platformě zastoupena dvěma hlavními prvky: Živý přenos tržních událostí CrowdFeed a jak na ně reaguje dav online obchodníků.

CrowdFeed je živý přenos uvádějící hlavní události na trhu a probíhající trendy aktiv. Každá událost zahrnuje informace o procentu nákupů/prodejů aktiva a také informace porovnávající aktuální situaci na trhu s obvyklou situací na trhu.

Nepravidelnosti jsou zvýrazněny, což obchodníkovi umožňuje okamžitě zpozorovat událost a vyhodnotit její příčinu a výsledek. Vedle každého aktiva je navíc zobrazen náš unikátní ukazatel nálady davu (CrowdTrading Sentiment Indicator), který v reálném času uvádí informace o počtu nákupů a prodejů v systému.

Trade360 mobile platform, examples of currencies and stocks

Proč obchodovat podle davu?

Přístup na finanční trhy byl v průběhu historie vždy obtížný. O změnu statusu quo se postaralo online obchodování, které poskytlo přístup na trhy maloobchodním obchodníkům.
Dnes se na trh může dostat a obchodovat každý se zařízením připojeným k internetu (mobil či počítač). Stejně jako každá novinka, i technologie nejdřív lidi izoluje, než je opětovně začne slučovat.

Jestli kdysi rostoucí počet online obchodníků nebyl dostačující, aby na trhu dával vznik trendům, v dnešní době to již neplatí – dav maloobchodních obchodníků hýbe trhem.

A pokud základem tohoto růstu počtu obchodníků bylo sociální obchodování, obchodování podle moudrosti davu vám dává ještě větší šanci ovlivnit komunitu obchodníků Trade360.

Hledat

Společnost Crowd Tech Ltd dočasně pozastavila otevírání nových obchodních účtů. Stávající držitelé obchodních účtů budou i nadále obsluhováni. Upozorňujeme, že společnost Crowd Tech Ltd již nespolupracuje se společností Athena Investments Dom Maklerski S.A. (AIDM) jako se svým vázaným zástupcem v Polsku.

VAROVÁNÍ PŘED RIZIKEM: CFD jsou komplexní nástroje s vysokým rizikem ztráty kapitálu z důvodu finanční páky. 70.6 % maloobchodních investorů při obchodování CFD na platformě Trade360 přichází o peníze. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak CFD fungují, a zda si můžete dovolit podstoupit vysoké riziko ztráty kapitálu. Více informací o zvládání rizik naleznete zde.