Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

Professioneel account

Met voldoende ervaring komt u wellicht in aanmerking voor een status als professioneel handelaar.

MEER INFO

Verplichte documentatie

Waarom zijn identificatiedocumenten vereist? Om identiteitsdiefstal, witwaspraktijken en financiële fraude te voorkomen, is Trade360 door internationale regelgevende instanties verplicht alle potentiële klanten hun identiteit te laten verifiëren door het indienen van identificatiedocumenten – een procedure die bekend staat als “Ken uw klant”, of kortweg “KYC”.

Dien uw documenten in
Welke identificatiedocumenten heeft u nodig? Om te voldoen aan de ‘Ken uw klant’-procedure moeten wij de volgende documentatie ontvangen:

1. Identiteitsbewijs: Een duidelijke kopie van de voor- en achterkant van uw identiteitsbewijs.
Dit kan een paspoort zijn, maar ook een ander door de overheid afgegeven document, zoals een identiteitskaart, een rijbewijs, enzovoort.

2. Bewijs van verblijf: een kopie van een recente energierekening of bankafschrift waarop uw naam en adres duidelijk zichtbaar zijn. De energierekening of het bankafschrift moet in de afgelopen 3 maanden zijn uitgegeven, voorafgaand aan de dag waarop u heeft verzocht om uw handelsaccount te openen.
Voorbeelden van een acceptabele energierekening zijn een gasrekening, elektriciteitsrekening, telefoonrekening (landlijn), hypotheekafschrift, creditcardafschrift, bankafschrift of uw huidige huurovereenkomst. Alle documenten moeten leesbaar zijn en het volgende bevatten:

  • uw volledige naam
  • Uw woonadres
  • Datum van uitgifte
  • Naam, logo of stempel van de uitgevende autoriteit

3 Credircard: we moeten een duidelijke kopie hebben van zowel de voor- als achterkant van de kredietkaart die u gebruikt heeft om uw rekening te financieren, met alle nummers die geblokkeerd zijn, behalve de vervaldatum en de laatste 4 nummers van de kaart. Gelieve ook de driecijferige CVV/CVC-code op de achterzijde van de kaart te blokkeren.

Om aan onze wettelijke verplichtingen te voldoen en uw account mogelijk te maken, verzoeken wij u ons alle documentatie binnen 72 uur te sturen.

Hoe stuur ik u mijn identificatiedocumenten op?

Makkelijk. Selecteer een van de volgende methoden:

1. Klik hier om uw documenten te uploaden, of log in op uw www.trade360.com account en klik op “Documenten uploaden” onder
het dropdown-menu.
2. E-mail uw documenten naar compliance.department@trade360.com .
3. Beantwoord de e-mail die u van ons hebt ontvangen waarin wij u om uw documenten verzoeken.

*Wij wijzen u erop dat documenten alleen worden geaccepteerd als uw gegevens duidelijk worden weergegeven.

**Het verstrekken van onjuiste en/of onnauwkeurige informatie/documentatie kan ertoe leiden dat uw account wordt geblokkeerd en/of wordt beëindigd.

Dien uw documenten in