Handelsstrategieën

Een strategie voor succes draait om bestuderen en voorbereiden

Nu beginnen!

Handelen gaat gepaard met een hoog risiconiveau en kan resulteren in het verlies van al uw kapitaal.

Verschillende types beleggingsstrategieën

Volgens woordenboeken is een strategie een aantal activiteiten die gepland of geformuleerd zijn met met het doel een van te voren gesteld doel te bereiken. Ook wordt ‘beleggen’ gedefinieerd als het toewijzen van middelen (meestal geld) in de verwachting dat men daar een voordeel (meestal winst) uit haalt. Een beleggingsstrategie is dus een geplande reeks activiteiten waarvoor men geld opzij zet (stap 1) in de hoop dat men winst maakt (voorlaatste stap). Tussen de eerste en laatste stap bevinden zich verschillende tussenstappen, zoals bijvoorbeeld het ‘waar’, wat meestal gericht is op een beleggings- of handelsaccount bij een broker. Het ‘hoe’ is een beetje ingewikkelder. Hier komen we een heleboel beleggings- (meestal lange termijn) en handels- (korte termijn) strategieën tegen, die op zichzelf bestaan uit een reeks acties die hopelijk tot winst zullen leiden. Alle handelsstrategieën bestaan uit 3 essentiële hoofdzaken: WANNEER men een transactie OPENT, wanneer men die SLUIT en hoe men die BEHEERT – het laatste gaat meestal over fondsenbeheer, bijv. hoeveel toegewezen moet worden. Dit is niet alleen belangrijk voor het behoud van een gezonde levensduur van uw account maar tevens essentieel voor het voorkomen van een stop-out – als u teveel belegt en gebruik maakt van leverage, kan uw marge exponentieel toenemen zonder dat u zich daar bewust van bent.

Kantoor Trade360

De eerste vier van de acht belangrijkste beleggingsstrategieën zijn:

1

Price Action Trading:

Het bestuderen van voorgaande patronen en toekomstige herhalingen daarvan.

2

Range Trading-strategie:

Handelen binnen een vastgesteld bereik, gelegen tussen steun en weerstand.

3

Trend Trading-strategie:

Handelen binnen de kaders van een stijgende of dalende trend, meestal gekenmerkt door hoge toppen en lage dalen.

4

Carry Trade-strategie:

Een gemiddelde handelsstijl die zich bevindt tussen handelen overdag en buy-&-hold op lange termijn. Een carry trader leent een valuta op een lage rentekoers en belegt deze in een andere valuta die een hogere rentekoers biedt, en maakt winst op de relatieve wijziging in rentekoersen.

Korte termijnstrategieën voor aandelenhandel

De volgende handelsstrategieën worden voornamelijk gebruikt door day traders omdat ze van korte termijn zijn.

Day Trading-strategie

Day Trading wordt meestal beschouwd als stijl in plaats van strategie. Hierbij worden alle open transacties aan het eind van de handelsdag gesloten zodat men overnight swaps en gaps kan vermijden. Vaak gaat het om een specifieke strategie waarbij een positie wordt geopend wanneer een activum voorbij het voortschrijdend gemiddelde over 8 periodes gaat en stop-loss en take-profit orders worden geplaatst op een gelijke afstand van het ingangspunt.

Position Trading

Position traders zijn afhankelijk van technische analyse, fundamentele analyse of een combinatie daarvan, in combinatie met algemene markttrends en historische patronen. Meestal is dit een lange termijn-strategie.

Forex Scalping-strategie

Scalping is de favoriete strategie van de day trader. Hierbij opent en sluit men extreme korte termijnposities op het moment dat deze winstgevend worden. De belangrijkste niveaus (ondersteuning, weerstand, het bereik van een kanaal, etc) worden geïdentificeerd en het activum wordt binnen deze kaders verhandeld. Scalping wordt meestal gedaan bij grote valutaparen, aangezien deze allemaal een hogere liquiditeit bieden. Daarom zijn hun trends sterker en prominenter. Doorgaans automatiseren handelaren hun activiteiten wegens het hoge tempo van scalping, voornamelijk door expert advisers (software) in te schakelen voor het openen van posities en deze te sluiten met SL/TP-orders.

Swing Trading

Swing Trading is eigenlijk geen day-trading stategie. In feite is het verre van een korte termijnsstrategie. Swing traders stellen meestal posities in voor meerdere dagen of maanden, maar niet zo lang als bij een Buy & Hold-transactie, die jaren in beslag kan nemen. Vanuit strategisch oogpunt is het soortgelijk aan Range- en Trend Trading. Echter zoekt de handelaar specifieke 'swing'-punten die een omkering aanduiden (tussen actie en herleiding en omgekeerd) binnen de trend.

Complexe strategieën

De Channel-strategie

Nadat men een kanaal geïdentificeerd heeft wacht men op een breakout in de bijbehorende up-trend: de tweede bear-kaars. Zo gauw die kaars volledig is, gaat men op de helft van dit niveau binnen en plaatst men hierboven een SL op dezelfde afstand.

Breakout Trading

Breakout Trading, zoals bij het handelen in een kanaal komt overeen met het identificeren van een trend en als belangrijkste, zijn support- en resistance-niveaus. Hierna moet de breakout bevestigd worden, vaak met overeenkomstige fundamentele gegevens en/of toegenomen volumes waarmee de nieuwe trend wordt vastgesteld.

De bullish/bearish crossover

Beide strategieën duiden op een cross-over op de MACD, waarbij de MACD boven of onder de ‘0’-lijn valt, wat het begin is van een – respectievelijk – bullish of bearish markt. Meestal eindigt de trend wanneer de MACD van richting verandert

De vislijnstrategie

Bij de vislijnstrategie worden technische aanduidingen gebruikt, namelijk de Bollinger Bands. Meestal is een tweede gefaalde poging om uit een van de banden te breken beperkt tot niet minder dan 2 kaarsen, in dit geval sluiten deze beide onder de laagste band (boven de hoogste voor een verkoop). Op het moment dat het activum de hoogste band bereikt (lager, ibid), opent men een long-positie en plaatst men Take Profit bovenaan de hoogste band en de SL aan de onderkant van de vorige breakout-kaars.

De Fractal-strategie

Als er twee of meer indicatoren worden gebruikt komt hier altijd spanning bij kijken, echter is bevestiging belangrijk. Hier openen we de tamelijk esoterische Bill Williams Fractal en Alligator Indicators. De fractals indicator geeft sets aan van 5 kaarsen met lange herhalende patronen, terwijl de alligator 3 in de tijd verschoven voortschrijdende gemiddelden over de kaart heen legt. Waar de 3 MA’s elkaar doorkruisen langs een fractal die nauwer is dan de voorgaande fractal kunnen we een positie openen op weerstand en onze SL op support plaatsen.

Mobiele app

Zoeken

Crowd Tech Ltd, de eigenaar en exploitant van de handelsnaam Trade360 en van het domein www.trade360.com, heeft de beslissing genomen om vrijwillig afstand te doen van zijn vergunning om als beleggingsonderneming te opereren. Hiertoe zal de Vennootschap niet langer beleggingsdiensten en -activiteiten verlenen/uitvoeren en/of enige zakelijke transactie aangaan met enige persoon, noch nieuwe cliënten aannemen.

RISICOWAARSCHUWING: CFD's zijn complexe instrumenten waarmee u een hoog risico loopt snel geld te verliezen als gevolg van leverage. 70.6% van de particuliere beleggers verliest geld bij het handelen in CFD's met Trade360. U moet overwegen of u begrijpt hoe CFD's werken en of u het zich kunt veroorloven het hoge risico te lopen uw geld te verliezen. Lees meer over het beheren van risico's.