Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

Rachunek branżowy

Jeżeli posiadasz wystarczające doświadczenie w inwestowaniu, możesz kwalifikować się do otrzymania statusu profesjonalnego inwestora.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

Wymagane dokumenty

Dlaczego potrzebujesz dokumentów tożsamości? Aby zapobiec kradzieży tożsamości, praniu pieniędzy i oszustwom finansowym, spółka Trade360 jest zobowiązana przez międzynarodowe organy regulacyjne do tego, aby wszyscy jej potencjalni klienci poddawali swoją tożsamość weryfikacji przesyłając dokumenty tożsamości – procedura ta jest znana jako „Know Your Customer” lub w skrócie „KYC”.

Prześlij dokumenty
Jakie dokumenty tożsamości są potrzebne?

W celu spełnienia wymogów procedury „Know Your Customer” wymagamy dostarczenia następujących dokumentów:

1. Urzędowy dokument identyfikacyjny ze zdjęciem: wyraźna kopia przodu i tyłu urzędowego dokumentu identyfikacyjnego ze zdjęciem.
Może to być albo paszport albo urzędowy dokument identyfikacyjny, taki jak dowód osobisty, prawo jazdy itd.

2. Poświadczenie adresu zamieszkania: kopia ostatniego rachunku za media lub wyciąg bankowy zawierający widoczne imię i nazwisko oraz adres. Rachunek za media lub wyciąg bankowy musi być wystawiony w ciągu ostatnich 3 miesięcy, przed złożeniem wniosku o otwarcie rachunku inwestycyjnego.
Przykłady możliwych do przyjęcia rachunków za media to rachunek za gaz, elektryczność, telefon (stacjonarny), oświadczenie o ustanowieniu hipoteki, wyciąg z karty kredytowej, wyciąg bankowy lub aktualna umowa najmu. Wszystkie dokumenty muszą być czytelne i zawierać:

  • Pełne imię i nazwisko
  • Adres zamieszkania
  • Datę wydania
  • Nazwę, logo lub pieczątkę instytucji wystawiającej

3. Karta kredytowa: musimy otrzymać czytelną kopię obu stron karty kredytowej wykorzystanej do zasilenia Twojego rachunku. Upewnij się, że zakryłeś wszystkie cyfry poza datą ważności i 4 ostatnimi cyframi znajdującymi się na karcie. Zasłoń także 3-cyfrowy kod CVV/CVC znajdujący się z tyłu karty.

Aby spełnić nasze zobowiązania regulacyjne i aktywować Twój rachunek, wyślij nam wszystkie dokumenty w ciągu 72 godzin.

Jak wysłać moje dokumenty tożsamości?

To proste. Wybierz jedną z następujących metod:

1. Kliknij tutaj, aby przesłać swoje dokumenty lub zaloguj się na swój rachunek na stronie internetowej www.trade360.com i kliknij przycisk „Prześlij dokumenty” znajdujący się w
rozwijanym menu profilu.
2. Prześlij swoje dokumenty e-mailem na adres compliance.department@trade360.com.
3. Odpowiedz na wiadomość e-mail, którą od nas otrzymałeś, z prośbą o dostarczenie dokumentów.

*Uwaga: dokumenty zostaną przyjęte tylko wtedy, jeżeli Twoje dane będą wyraźnie widoczne.

**Przesłanie fałszywych i/lub niedokładnych danych/dokumentów może doprowadzić do zablokowania i/lub usunięcia rachunku.

Prześlij dokumenty