Czym są indeksy?

Indeksy są miarą stosowaną na rynku akcji, które pochodzą z najważniejszych akcji.

Inwestuj teraz

Inwestowanie niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału.

What Are Indices Flags

Jakie są zalety indeksów giełdowych i jak w nie inwestować?

Dzięki mierzeniu średniej wartości najważniejszych akcji na giełdzie, określony indeks mierzy ogólną kondycję całej gospodarki. W takim razie indeksy giełdowe stanowią punkt odniesienia względem którego można mierzyć notowania danych akcji. Jednakże same indeksy nie są aktywami zbywalnymi. Zamiast tego można inwestować w określony instrument pochodny — fundusz, opcję lub kontrakt futures, który śledzi wartość wspomnianego indeksu. Jednak na początku trzeba w pełni zrozumieć, czym jest indeks.

Biuro Trade360

Jak obliczać indeksy?

Różne indeksy są wyprowadzane na różne sposoby. Opierają się one na dwóch głównych parametrach — na tym w jaki sposób wybierane są mierzone akcje i jak wyprowadza się z nich średnią. Skład indeksu w zakresie indeksu może być określona na podstawie kapitalizacji rynkowej spółki, wartości jej akcji lub przez komisję według jej własnego uznania. Po wybraniu wspomnianych akcji wartość indeksu można na przykład obliczać w oparciu o średnią prostą lub ważoną. Teraz, gdy już rozumiemy, czym są indeksy, spójrzmy na kilka z nich.

Aplikacja mobilna

W jaki indeksy mogę inwestować w Trade360?

DAX 30

Indeks DAX 30 to ważony indeks kapitalizacji rynkowej, który mierzy wartość 30 najlepszych spółek będących przedmiotem obrotu ma giełdzie we Frankfurcie i jest własnością Deutsche Börse AG — spółki notowanej na giełdzie. Obejmuje giełdę, która została utworzona w XI wieku, na której w 1625 roku została obliczona pierwsza średnia. Frankfurt był też jednym z pierwszych miast, które umożliwiło elektroniczne inwestycje (w 1969 roku). Wybór spółek dokonuje się na podstawie wielkości firmy i jest on corocznie weryfikowany. Indeks DAX jest unikalny dlatego, że jest on aktualizowany względem cen kontraktów futures po zamknięciu sesji giełdowej.

Dow Jones

To dziadek wszystkich indeksów. Dow Jones Industrial Average to drugi pod względem starszeństwa, ustępujący miejsca tylko indeksowi Dow Jones Transportation Average. Pierwszy z nich został opublikowany w 1896 roku przez Wall Street Journal, a sam został stworzony przez Charlesa Dowa, Edwarda Jonesa i Charlesa Bergstressera. Sam Dow wybrał spółki, które miały wchodzić w skład jego pierwszej średniej, która został opublikowana w 1885 roku — obecnie to zadanie jest delegowane do zespołu ekspertów na podstawie nieopublikowanych parametrów. Wartości 30 akcji spółek, które wchodzą w skład indeksu są dzielone przez dzielnik o stałej wartości (obecnie 0,45798), który jest dostosowany w taki sposób, aby uwzględniać podziały akcji, wydzielenia spółek itd. Akcje są wybierane spośród tych, które są notowane na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (która jest własnością giełdy ICE/Euronext) i na giełdzie NASDAQ (która jest własnością szwedzkiej rodziny Wallenbergów). Pomimo swojej nazwy, indeks DIJA nie ogranicza się już tylko do przemysłu ciężkiego. Obecnie indeks DJ jest obsługiwany przez S&P Dow Jones Indices, która sama jest spółką z zagranicznym kapitałem (joint venture), w której skład wchodzą CME Group, News Corp i S&P Global, która jest własnością spółki McGraw Hill Publishing.

S&P 500

Indeks spółki Standards & Poor’s 500 to „ważony indeks kapitalizacji rynkowej w wolnym obrocie”. Oznacza to, że każda wartość akcji wchodząca w skład średniej jest określana przez dodanie kapitalizacji rynkowej spółki do liczby wyemitowanych akcji będących wyłącznie w posiadaniu ogółu społeczeństwa (z wyłączeniem tych będących w posiadaniu osób mających dostęp do poufnych informacji spółki i rządu). Akcje 500 spółek są wybierane spośród wszystkich amerykańskich giełd przez komisję, która bierze pod uwagę (między innymi) kapitalizację rynkową, płynność, rentowność finansową, okres inwestowania, znaczenie giełdy, sektor wiele więcej. Wspomniany indeks jest publikowany przez spółkę Standards & Poor’s — to agencja ratingowa utworzona przez fuzję spółek Poor’s Publishing i Standard Statistics w 1941 roku, która obecnie jest własnością spółki S&P Dow Jones Indices.

Nikkei

Nikkei 225 to indeks cenowy, który mierzy notowania na Tokijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Jest on regularnie obliczany do 1950 roku przez Nihon Keizai Shimbun — największą na świecie gazetę finansową. Składniki wspomnianego indeksu są wybierane na podstawie płynności spółki i chęci utrzymania równowagi pomiędzy 34 głównymi sektorami, w tym żywnościowym, farmaceutycznym, stoczniowym, bankowym, magazynowym, telekomunikacyjnym i innymi. Są one sprawdzane raz w roku, a akcje, których notowania są gorsze zostają zastąpione przez te, których notowania są lepsze. Aby obliczyć wspomniany indeks każda z 225 akcji wchodzących w jego skład jest mierzona w stosunku do ceny jego akcji i dzielnika o stałej wartości.

Szukaj

Crowd Tech Ltd, właściciel i operator nazwy handlowej Trade360 oraz domeny www.trade360.com, podjął decyzję o dobrowolnym zrzeczeniu się licencji na prowadzenie działalności jako firma inwestycyjna. W tym celu Firma nie będzie już świadczyć/prowadzić usług i działań inwestycyjnych i/lub zawierać żadnych transakcji biznesowych z jakąkolwiek osobą ani nie będzie przyjmować nowych klientów.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Kontrakty CFD to złożone instrumenty, które niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy, ze względu na poziom dźwigni. Na 70.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowano utratę środków podczas inwestycji w kontrakty CFD z Trade360. Weź pod uwagę, czy rozumiesz, w jaki sposób działają kontrakty CFD i zdecyduj, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem.