Czym jest inwestowanie w kontrakty CFD?

Zasadniczo inwestowanie w kontrakty CFD umożliwia inwestorom czerpanie zysków ze zmian cen określonych aktywów, bez konieczności faktycznego posiadania samego aktywa.

Inwestuj teraz

Inwestowanie niesie ze sobą wysokie ryzyko i może doprowadzić do utraty całego kapitału.

What Is Cfd

Na czym polega inwestowanie w kontrakt CFD?

Nowi i nieobeznani inwestorzy często zadają sobie pytanie, co to jest inwestowanie w kontrakty CFD i na czym ono polega? Odpowiedź, mimo że ma nieco techniczny charakter, jest dosyć prosta — jako inwestor możesz otworzyć pozycję w zakresie określonego aktywa, niezależnie od jego bieżącej ceny, na przykład, złoto po 1735,50 USD. W tym momencie Twój broker zaproponuje Ci dwa wyjścia — możesz kupić określone aktywa (co oznacza, że uważasz, że jego cena wzrośnie pod koniec wybranego okresu) lub je sprzedać (co oznacza, że uważasz, że stracą one na wartości). Powiedzmy, że otworzyłeś pozycję w zakresie złota, którego wartość ma wzrosnąć. Gdy zamkniesz wspomnianą pozycję, możesz albo ponieść stratę na tej pozycji, jeśli wartość aktywa spadnie, albo osiągnąć na niej zysk, jeśli wartość aktywa przekroczy poziom spreadu. Gdy otwierasz pozycję broker zarabia na życie zyskując różnicę pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży danego aktywa.

What Is Cfd Devices

Analiza popularnych rynków kontraktów CFD

Ze względu na to, że rynki kontraktów CFD mają wiele postaci i rozmiarów, a do tego często różnią się w zależności od określonego brokera, niektórzy z nich oferują wiele akcji, podczas gdy inni skupiają się na parach walutowych, a pozostali nadal mogą proponować inwestycje w ramach szerokiej gamy instrumentów, począwszy od akcji spółki Adidas, a skończywszy na parze CNY/AUD. Wskaźniki obejmujące kontrakty CFD muszą być równie wszechstronne w zakresie ich możliwości do szacowania i przewidywania wyników. W tym celu wskaźniki mają wiele postaci, a każda z nich skupia się na nieznacznie innej metodzie analizowania wyników z przeszłości i przedstawiania możliwych wzorców na przyszłość. Średnia krocząca może byś wykorzystywana do identyfikowania kierunków trendów cenowych. Wskaźnik MACD uwzględnia dwie średnie kroczące i porównuje je ze sobą. W przypadku wystąpienia rozbieżności wspomniany wskaźnik sygnalizuje spowolnienie na rynku, podczas gdy zbieżność prawdopodobnie oznacza, że sytuacja na tym samym rynku wkrótce się odwróci. Wstęgi Bollingera są najbardziej użyteczne, gdy kursy aktywów znajdują się poza ich normalnymi poziomami. Im węższe są obie wstęgi, tym niższa jest zmienność wspomnianych aktywów. To tylko kilka popularnych wskaźników, z których można skorzystać podczas inwestowania w kontrakty CFD. Jest ich znacznie więcej, a każdy z nich ma określony cel i obszar, w którym funkcjonuje w optymalny sposób.

Biuro Trade360

Jak inwestować w kontrakty CFD na akcje?

Podstawy analizy fundamentalnej dotyczącej akcji można dosyć łatwo zrozumieć — początkowo skupia się ona na stanie całej gospodarki, a następnie na sile wspomnianej branży, a dopiero później patrzy na spółkę pod kątem określania, czy bieżąca cena jej akcji jest zawyżona, zaniżona lub uczciwie wyceniona. W przypadku większości akcji można to osiągnąć analizując wiele różnych danych, takich jak raport o przychodach spółki, jej kapitał rynkowy, plany rozwoju, dywidendy itp. Wszystkie te dane można zgromadzić z własnych sprawozdań finansowych spółki. Przy użyciu wspomnianych informacji inwestor lub jakakolwiek inna osoba może ocenić potencjalne zmiany cen akcji zanim się one wydarzą lub właściwie oszacować reakcję uczestników rynku na dowolny opublikowany raport. Podczas analizowania akcji w celu identyfikacji potencjalnych zmian inwestorzy postąpią rozsądnie zapoznając się z następującymi wskaźnikami:

  • Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego
  • Sprzedaż brutto
  • Całkowita stopa zwrotu
  • Wskaźnik rentowności kapitału własnego
  • Wskaźnik zysku z kapitału

… i tak wiele innych wskaźników, do których prawdopodobnie możesz mieć dostęp, ponieważ stanowią one najprostszą odpowiedź na pytanie — jak inwestować w kontrakty CFD na akcje?

Aplikacja mobilna

Zalety kontraktów na różnice kursowe

Jeśli przez dowolną ilość czasu inwestowałeś w niemalże wszystkich pozostałych branżach, możesz się zastanawiać, dlaczego w kręgach finansowych inwestowanie w kontrakty CFD jest obecnie ostatnim krzykiem mody. Prawdę mówiąc, odpowiedź na to pytanie jest dosyć prosta — dla tradera inwestowanie w aktywa jest znacznie łatwiejsze i szybsze. Gdy posiadasz określone aktywa (akcje, towary itd.), potrzebujesz, żeby ich wartość wzrosła zanim będziesz mógł je z powodzeniem sprzedać, aby osiągnąć jakikolwiek zysk. Jeśli ich wartość spadnie, masz dwa wyjścia — sprzedać ze stratą lub czekać i mieć nadzieję, że trend ulegnie zmianie. Jednak w przypadku kontraktów CFD zasadniczo możesz osiągnąć zysk bez względu na wyniki Twojego wybranego aktywa, ponieważ w dowolnym momencie możesz otwierać pozycje na wzrost (zająć pozycję długą) lub spadek (zająć pozycję krótką) jego ceny. Ale na tym nie kończą się zalety kontraktów CFD. Możesz też cieszyć się wyższym poziomem dźwigni od tego, który jest dostępny w ramach większości form inwestowania — u niektórych brokerów to nawet do 400:1 (inwestownaie na rynku Forex za pośrednictwem rachunku profesjonalnego). Oznacza to, że masz większy potencjał na osiągnięcie zysku, a przy tym potrzebujesz mniejszej ilości kapitału. Podczas inwestowania w kontrakty CFD możesz cieszyć się jeszcze większą liczbą zalet, więc pozostaje już tylko zadać pytanie — dlaczego jeszcze w nie nie inwestujesz?

Szukaj

Crowd Tech Ltd, właściciel i operator nazwy handlowej Trade360 oraz domeny www.trade360.com, podjął decyzję o dobrowolnym zrzeczeniu się licencji na prowadzenie działalności jako firma inwestycyjna. W tym celu Firma nie będzie już świadczyć/prowadzić usług i działań inwestycyjnych i/lub zawierać żadnych transakcji biznesowych z jakąkolwiek osobą ani nie będzie przyjmować nowych klientów.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Kontrakty CFD to złożone instrumenty, które niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy, ze względu na poziom dźwigni. Na 70.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowano utratę środków podczas inwestycji w kontrakty CFD z Trade360. Weź pod uwagę, czy rozumiesz, w jaki sposób działają kontrakty CFD i zdecyduj, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem.