Wygaśnięcie kontraktów terminowych i aktywów

Kontrakty terminowe (futures) to umowy kupna i sprzedaży aktywów w określonych ramach czasowych. W większości przypadków termin wygaśnięcia kontraktów terminowych wynosi od 30 do 90 dni.

Ważne:

  • Ceny inwstycyjne na kontrakty CFD oparte na kontraktach terminowych zmieniają się w sposób ciągły w godzinach handlu i zależą od rynku.
  • Wygaśnięcie kontraktu: Wszystkie transakcje są automatycznie zamykane o godzinie 20:00 GMT w dniu wygaśnięcia, niezależnie od straty lub zysku.
  • Godziny handlu mogą ulec zmianie ze względu na płynność rynku lub święta. Zmiany godzin handlu publikowane są tutaj.

Szukaj

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Kontrakty CFD to złożone instrumenty, które niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy, ze względu na poziom dźwigni. Na 67.82% rachunków inwestorów detalicznych odnotowano utratę środków podczas inwestycji w kontrakty CFD z Trade360. Weź pod uwagę, czy rozumiesz, w jaki sposób działają kontrakty CFD i zdecyduj, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem.