Dźwignia

Dźwignia finansowa to wykorzystanie pożyczonego kapitału w celu zwiększenia własnego potencjału inwestycyjnego. W inwestowaniu online broker odkłada część kapitału inwestora podczas dokonywania inwestycji, która jest większa o kilka stopni – co skutkuje zyskami i stratami kilkakrotnie wyższymi. Stosunek między odłożoną kwotą a faktycznie zrealizowaną inwestycją jest różny dla różnych klas aktywów i poziomów inwestorów. Inwestorzy detaliczni uzyskają znacznie niższe wskaźniki dźwigni niż inwestorzy profesjonalni, aby zrównoważyć ryzyko poniesionych strat.

Ważne:

  • Niektóre waluty i towary mogą być niedostępne w niektórych regionach.
  • Chociaż jest to uważane za rzadkie, spready mogą się zmieniać w ekstremalnych warunkach handlowych lub poza godzinami handlu. Jeśli spróbujesz dokonywać inwestycji na tych warunkach, zostaną Ci przedstawione odpowiednie spready.

Szukaj

Crowd Tech Ltd, właściciel i operator nazwy handlowej Trade360 oraz domeny www.trade360.com, podjął decyzję o dobrowolnym zrzeczeniu się licencji na prowadzenie działalności jako firma inwestycyjna. W tym celu Firma nie będzie już świadczyć/prowadzić usług i działań inwestycyjnych i/lub zawierać żadnych transakcji biznesowych z jakąkolwiek osobą ani nie będzie przyjmować nowych klientów.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Kontrakty CFD to złożone instrumenty, które niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy, ze względu na poziom dźwigni. Na 70.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowano utratę środków podczas inwestycji w kontrakty CFD z Trade360. Weź pod uwagę, czy rozumiesz, w jaki sposób działają kontrakty CFD i zdecyduj, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem.