Informacje inwestycyjne

Akcje

Obecnie Trade360 umożliwia zakup akcji najważniejszych spółek, takich jak Amazon, Apple, Google, Tesla, Coca Cola i wiele innych. Trade360 poniesie też koszty jakichkolwiek prowizji lub opłat związanych z takimi zakupami. Inwestorzy kupujący akcje nie tylko posiadają rzeczywistą część określonej spółki ale i mogą być uprawnieni do otrzymywania części wszelkich dywidend, jakie może ona wypłacać.

W celu uzyskania informacji o kosztach/opłatach, które mogą mieć zastosowanie, należy zapoznać się z sekcją Opłaty i koszty w Regulaminie oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (Akcje Fizyczne) dostępnym pod adresem https://www.trade360.com/legal/

Dźwignia

Z Trade360 możesz otwierać pozycje o wartości nawet 1:400 względem Twojej wpłaty początkowej (tylko dla klientów profesjonalnych). Oznacza to, że początkowa wpłata w wysokości 100 USD pozwoli Ci na obrót kontraktami o łącznej wartości nawet do 40 000 USD.
Klienci detaliczni mogą otwierać pozycje o wartości nawet do 1:30. Oznacza to, że początkowa wpłata w wysokości 100 USD pozwoli Ci na obrót kontraktami o łącznej wartości nawet do 3 000 USD.

Dotyczy to wyłącznie handlu na kontraktach CFD.

Spready

Trade360 daje swoim inwestorom możliwość inwestowania ze stałymi i zmiennymi spreadami, niskimi prowizjami, które brokerzy pobierają od każdej nowej pozycji.

Stawki spread są obliczane przez odejmowanie różnicy pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży.

Cena kupna jest ustalana przez rynek i jest to cena, którą kupujący są skłonni zapłacić, aby kupić walutę bazową (tj. EUR) w zamian za jej walutę kwotowaną (tj. USD).

Cena sprzedaży jest ustalana przez brokera i jest to cena, po której broker jest skłonny sprzedać walutę bazową w zamian za jej walutę kwotowaną.

Opłata za przetrzymanie otwartej pozycji (rollover)

Trade360 pobiera standardową w branży opłatę za przetrzymanie otwartych pozycji (swap overnight) od transakcji, które pozostają otwarte po godzinie 00:00 GMT.

Na czym polega opłata za przetrzymanie otwartych pozycji (rollover)?

Termin „rollover” dotyczy odsetek, otrzymywanych lub płaconych przez inwestorów za otwarte pozycje, przenoszone z bieżącego dnia na następny. Każda para walutowa ma swoje własne odsetki, które inwestor zapłaci lub otrzyma, jeśli pozostawi swoją pozycję otwartą przez noc.

Przykład opłaty za przetrzymanie otwartej pozycji (rollover):

Wyobraź sobie, że inwestujesz w parę EUR/NZD. Odsetki w przypadku euro wynoszą 0,05%, natomiast w przypadku dolara nowozelandzkiego to 3,50%. Należy pamiętać o tym że euro to główna waluta i że jej odsetki są niższe od odsetek dolara nowozelandzkiego. Zatem jeśli inwestor kupuje euro, będzie obciążony opłatą za przetrzymanie otwartej pozycji, a jeżeli sprzedaje euro, otrzyma wysokość opłaty za przetrzymanie otwartej pozycji.

Harmonogram opłat za przetrzymywanie otwartych pozycji (rollover):

W nocy z niedzieli na poniedziałek: Standardowa opłata za utrzymanie otwartej pozycji
W nocy z poniedziałku na wtorek: Standardowa opłata za utrzymanie otwartej pozycji
W nocy z wtorku na środę: Standardowa opłata za utrzymanie otwartej pozycji
W nocy ze środy na czwartek: Pobierana jest trzykrotna wartość opłaty za przetrzymanie otwartej pozycji (za środę, piątek i sobotę)
W nocy z czwartku na piątek: Standardowa opłata za utrzymanie otwartej pozycji
Piątek w nocy: Opłata za utrzymanie otwartej pozycji nie jest pobierana
Sobota w nocy: Opłata za utrzymanie otwartej pozycji nie jest pobierana

Poślizg

W odniesieniu do inwestowania online termin „poślizg” dotyczy różnicy między oczekiwaną i faktyczną ceną realizacji transakcji. Zjawisko „poślizgu” najczęściej występuje w okresie panującej zmienności rynkowej. W przypadku, gdy faktycznie wystąpi zjawisko „poślizgu”, zazwyczaj dzieje się tak między sesjami giełdowymi lub podczas otwarcia rynku.

Godziny inwestowania

Godziny inwestowania mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy na rynku nie ma płynności, w okresie świątecznym lub kiedy inwestowanie jest zawieszone.

Aby poznać świąteczne godziny inwestowania, kliknij tutaj.

Szukaj

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Kontrakty CFD to złożone instrumenty, które niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy, ze względu na poziom dźwigni. Na 70.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowano utratę środków podczas inwestycji w kontrakty CFD z Trade360. Weź pod uwagę, czy rozumiesz, w jaki sposób działają kontrakty CFD i zdecyduj, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem.