Informacje inwestycyjne

Akcje

Obecnie Trade360 umożliwia zakup akcji najważniejszych spółek, takich jak Amazon, Apple, Google, Tesla, Coca Cola i wiele innych. Trade360 poniesie też koszty jakichkolwiek prowizji lub opłat związanych z takimi zakupami. Inwestorzy kupujący akcje nie tylko posiadają rzeczywistą część określonej spółki ale i mogą być uprawnieni do otrzymywania części wszelkich dywidend, jakie może ona wypłacać.

W celu uzyskania informacji o kosztach/opłatach, które mogą mieć zastosowanie, należy zapoznać się z sekcją Opłaty i koszty w Regulaminie oraz z Dokumentem zawierającym kluczowe informacje (Akcje Fizyczne) dostępnym pod adresem https://www.trade360.com/legal/

Dźwignia

Z Trade360 możesz otwierać pozycje o wartości nawet 1:400 względem Twojej wpłaty początkowej (tylko dla klientów profesjonalnych). Oznacza to, że początkowa wpłata w wysokości 100 USD pozwoli Ci na obrót kontraktami o łącznej wartości nawet do 40 000 USD.
Klienci detaliczni mogą otwierać pozycje o wartości nawet do 1:30. Oznacza to, że początkowa wpłata w wysokości 100 USD pozwoli Ci na obrót kontraktami o łącznej wartości nawet do 3 000 USD.

Dotyczy to wyłącznie handlu na kontraktach CFD.

Spready

Trade360 daje swoim inwestorom możliwość inwestowania ze stałymi i zmiennymi spreadami, niskimi prowizjami, które brokerzy pobierają od każdej nowej pozycji.

Stawki spread są obliczane przez odejmowanie różnicy pomiędzy ceną kupna a ceną sprzedaży.

Cena kupna jest ustalana przez rynek i jest to cena, którą kupujący są skłonni zapłacić, aby kupić walutę bazową (tj. EUR) w zamian za jej walutę kwotowaną (tj. USD).

Cena sprzedaży jest ustalana przez brokera i jest to cena, po której broker jest skłonny sprzedać walutę bazową w zamian za jej walutę kwotowaną.

Opłata za przetrzymanie otwartej pozycji (rollover)

Trade360 pobiera standardową w branży opłatę za przetrzymanie otwartych pozycji (swap overnight) od transakcji, które pozostają otwarte po godzinie 00:00 GMT.

Na czym polega opłata za przetrzymanie otwartych pozycji (rollover)?

Termin „rollover” dotyczy odsetek, otrzymywanych lub płaconych przez inwestorów za otwarte pozycje, przenoszone z bieżącego dnia na następny. Każda para walutowa ma swoje własne odsetki, które inwestor zapłaci lub otrzyma, jeśli pozostawi swoją pozycję otwartą przez noc.

Przykład opłaty za przetrzymanie otwartej pozycji (rollover):

Wyobraź sobie, że inwestujesz w parę EUR/NZD. Odsetki w przypadku euro wynoszą 0,05%, natomiast w przypadku dolara nowozelandzkiego to 3,50%. Należy pamiętać o tym że euro to główna waluta i że jej odsetki są niższe od odsetek dolara nowozelandzkiego. Zatem jeśli inwestor kupuje euro, będzie obciążony opłatą za przetrzymanie otwartej pozycji, a jeżeli sprzedaje euro, otrzyma wysokość opłaty za przetrzymanie otwartej pozycji.

Harmonogram opłat za przetrzymywanie otwartych pozycji (rollover):

W nocy z niedzieli na poniedziałek: Standardowa opłata za utrzymanie otwartej pozycji
W nocy z poniedziałku na wtorek: Standardowa opłata za utrzymanie otwartej pozycji
W nocy z wtorku na środę: Standardowa opłata za utrzymanie otwartej pozycji
W nocy ze środy na czwartek: Pobierana jest trzykrotna wartość opłaty za przetrzymanie otwartej pozycji (za środę, piątek i sobotę)
W nocy z czwartku na piątek: Standardowa opłata za utrzymanie otwartej pozycji
Piątek w nocy: Opłata za utrzymanie otwartej pozycji nie jest pobierana
Sobota w nocy: Opłata za utrzymanie otwartej pozycji nie jest pobierana

Poślizg

W odniesieniu do inwestowania online termin „poślizg” dotyczy różnicy między oczekiwaną i faktyczną ceną realizacji transakcji. Zjawisko „poślizgu” najczęściej występuje w okresie panującej zmienności rynkowej. W przypadku, gdy faktycznie wystąpi zjawisko „poślizgu”, zazwyczaj dzieje się tak między sesjami giełdowymi lub podczas otwarcia rynku.

Godziny inwestowania

Godziny inwestowania mogą ulec zmianie w sytuacji, gdy na rynku nie ma płynności, w okresie świątecznym lub kiedy inwestowanie jest zawieszone.

Aby poznać świąteczne godziny inwestowania, kliknij tutaj.

Szukaj

Crowd Tech Ltd tymczasowo zawiesił otwieranie nowych kont handlowych. Dotychczasowi posiadacze kont handlowych będą nadal obsługiwani. Uwaga: Crowd Tech Ltd nie współpracuje już z Athena Investments Dom Maklerski S.A. (AIDM) jako Tied Agent w Polsce.

OSTRZEŻENIE O RYZYKU: Kontrakty CFD to złożone instrumenty, które niosą ze sobą wysokie ryzyko szybkiej utraty pieniędzy, ze względu na poziom dźwigni. Na 70.6% rachunków inwestorów detalicznych odnotowano utratę środków podczas inwestycji w kontrakty CFD z Trade360. Weź pod uwagę, czy rozumiesz, w jaki sposób działają kontrakty CFD i zdecyduj, czy możesz pozwolić sobie na podjęcie wysokiego ryzyka utraty pieniędzy. Dowiedz się więcej o zarządzaniu ryzykiem.