Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

TàI khoản chuyên nghiệp

Nếu bạn có đủ kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tài khoản giao dịch chuyên nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM

ĐIỀU KIỆN GIAO DỊCH

Trade360 cung cấp các điều kiện giao dịch tốt nhất trong giao dịch trực tuyến. Chênh lệch cố định, hàng chục loại tài sản để giao dịch, đòn bẩy tuyệt vời — tại Trade360, bạn sẽ nhận được tất cả những điều này và còn hơn thế. Trong phần này, bạn sẽ tìm được lời giải thích đơn giản về các điều kiện giao dịch của chúng tôi. Đó là tất cả những gì bạn cần biết trước khi trở thành một CrowdTrader.


Chênh lệch

Trade360 mang lại cho các Nhà giao dịch lợi thế từ việc giao dịch với chênh lệch cố định – khoản hoa hồng nhỏ nhà môi giới nhận từ mỗi vị thế mới.

Chênh lệch được tính bằng cách trừ đi khoảng khác nhau giữa giá hỏi mua và giá hỏi bán.

Giá hỏi mua do thị trường đặt ra và là giá mà người mua sẵn sàng trả để mua đồng tiền cơ sở (như EUR) nhằm đổi lấy đồng tiền đối ứng (như USD).

Giá hỏi bán do nhà môi giới đặt ra và là giá mà nhà môi giới sẵn sàng bán đồng tiền cơ sở để đổi lấy đồng tiền đối ứng.

Phí giữ trạng thái qua đêm

Trade360 tính phí giữ trạng thái qua đêm theo tiêu chuẩn ngành (phí hoán đổi qua đêm) cho các giao dịch còn mở sau 00:00 giờ GMT.

Phí giữ trạng thái qua đêm được Tính như thế nào:

Phí giữ trạng thái qua đêm là mức lãi suất mà Nhà giao dịch trả hoặc nhận được cho các vị thế được “giữ qua” ngày giao dịch. Mỗi cặp tiền tệ đều có lãi suất riêng. Nếu các nhà giao dịch để vị thế của mình mở qua đêm, họ sẽ phải trả hoặc nhận được tiền.

Ví dụ về Phí giữ trạng thái qua đêm:

Tưởng tượng bạn đang giao dịch cặp tiền tệ EUR/NZD. Lãi suất đối với đồng Euro là 0,05%; lãi suất đối với Đô la New Zealand là 3,50%. Lưu ý rằng đồng Euro là đồng tiền chính và mức lãi suất của nó thấp hơn so với đồng Đô la New Zealand. Vì vậy, Nhà giao dịch mua đồng Euro sẽ bị tính phí giữ trạng thái qua đêm; và nếu bán đồng Euro sẽ nhận được phí giữ trạng thái qua đêm.

Lịch Phí giữ trạng thái qua đêm:

Tối Chủ Nhật-Thứ 2: Phí giữ trạng thái qua đêm Thông thường.

Tối Thứ 2-Thứ 3: Phí giữ trạng thái qua đêm Thông thường.

Tối Thứ 3-Thứ 4: Phí giữ trạng thái qua đêm Thông thường.

Tối Thứ 4-Thứ 5: Phí giữ trạng thái qua đêm được tính vào các ngày Thứ 4, Thứ 6 và Thứ 7.

Tối Thứ 5-Thứ 6: Không có Phí giữ trạng thái qua đêm.

Trượt giá đặt lệnh

Trong Giao dịch Trực tuyến, trượt giá đặt lệnh là sự chênh lệch giữa mức giá giao dịch dự kiến và mức giá được thực hiện trên thực tế. Trượt giá đặt lệnh xảy ra phổ biến nhất trong thời gian thị trường biến động. Thông thường trượt giá đặt lệnh xảy ra giữa các phiên giao dịch hoặc khi thị trường mở ra hoạt động.

Tại Trade360, trượt giá đặt lệnh rất hiếm khi xảy ra. Trên thực tế, trượt giá đặt lệnh trong giao dịch tiền tệ chỉ xảy ra khi thị trường biến động mốt cách bất thường và cực đoan, làm giá đặt lệnh không thực hiện được.

Trượt giá đặt lệnh trong giao dịch chứng khoán cũng rất hiếm, chỉ xảy ra khi có thay đổi về mức chênh lệch của tài sản.

Do các hạn chế mà một số nhà quản lý tài chính áp đặt, đòn bẩy khả dụng cho bạn có thể khác nhau tùy thuộc vào quốc gia cư trú. Cư dân Ba Lan bị giới hạn với đòn bẩy tối đa là 1:100.

Giờ Giao dịch

Giờ giao dịch có thể thay đổi trong trường hợp thiếu thanh khoản, trong các ngày nghỉ hoặc ngoài giờ giao dịch.

Khoảng chênh lệch có thể thay đổi trong điều kiện thị trường biến động.