Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

TàI khoản chuyên nghiệp

Nếu bạn có đủ kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tài khoản giao dịch chuyên nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM

CrowdTrading là gì?

Trade360 đại diện cho một bước tiến trong giao dịch trực tuyến: sàn giao dịch đầu tiên do “Trí tuệ Đám đông”, thể theo triết lý của không ai ngoài Aristotle.

Bạn có thể đã từng nghe cụm từ này hàng triệu lần. Quan điểm rằng kiến thức tập thể của một nhóm lớn các cá nhân thường chính xác hơn của một cá nhân chuyên gia là cốt lõi của nền dân chủ, khoa học, thống kê và kinh doanh.

Giờ đây bạn có thể áp dụng quan niệm đó vào giao dịch cá nhân của mình – một cách dễ dàng, hiệu quả và thú vị.

Bạn sẽ tận dụng được bốn tiêu chí chính tạo nên khả năng ra quyết định tốt hơn của các nhóm đồng nghiệp với mình: đa dạng, độc lập, phân quyền và tập hợp.

Thuật toán vượt trội của chúng tôi giám sát và phân tích các vị thế giao dịch và các biến động của một bộ phận tiêu biểu những nhà giao dịch quốc tế.

Bản Tin Mới độc đáo của chúng tôi hiển thị tỷ lệ người đã chọn mua hoặc bán một tài sản tại bất kỳ thời điểm nào, trong suốt một khoảng thời gian. Đây là dữ liệu cung cấp cho bạn thông tin để nắm bắt thời điểm và lợi nhuận theo đà giao dịch.

Thuận theo… hay đi ngược lạixu hướng.
Cảm nhận sức mạnh của tập thể… hoặc tin vào trực giác của mình.

Dù bằng cách nào, giờ đây bạn đã có thể đưa ra quyết định giao dịch một cách tự tin, kịp thời và được thông tin đầy đủ, chỉ với Trade360.

Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.