Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

TàI khoản chuyên nghiệp

Nếu bạn có đủ kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tài khoản giao dịch chuyên nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM

CÁC DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

Để có được trải nghiệm tốt nhất tại Trade360,
bạn vui lòng dành chút thời gian để đọc về các dịch vụ chúng tôi cung cấp cho nhà giao dịch.

Trade360 cung cấp các dịch vụ sau đây, trong đó tất cả các dịch vụ sẽ được cung cấp ngay khi bạn mở tài khoản giao dịch:

  • Phân tích Chung về Thị trường – Hiểu rõ về thị trường qua các phân tích hàng đầu về mặt kỹ thuật & cơ bản của Trade360.
  • Hướng dẫn Chi tiết về Sàn giao dịch – Hướng Dẫn eBook miễn phí có giải thích đầy đủ về cách thức hoạt động trên sàn giao dịch của Trade360.
  • Hỗ trợ Kỹ thuật – Nhận hỗ trợ cho bất kỳ vấn đề kỹ thuật nào có thể phát sinh.
  • Hỗ trợ Tài khoản – Nhận hỗ trợ cho các vấn đề chung liên quan đến tài khoản của bạn.
  • Hỗ trợ trong việc Mở và/hoặc Đóng các Vị thế – Hỗ trợ các tính năng giao dịch cơ bản.
  • Hỗ trợ các Vấn đề Nạp và/hoặc Rút tiền – Hỗ trợ những giao dịch nạp tiền không thành công, giao dịch rút tiền bị hoãn, v.v.
Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.