Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

TàI khoản chuyên nghiệp

Nếu bạn có đủ kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tài khoản giao dịch chuyên nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM

Tài liệu Được yêu cầu

Tại sao Trade360 cần các giấy tờ nhận dạng? Để ngăn chặn hành vi trộm cắp danh tính, rửa tiền và gian lận tài chính theo quy định của các cơ quan quản lý quốc tế, Trade360 phải yêu cầu tất cả khách hàng tiềm năng xác minh danh tính của họ bằng cách gửi tài liệu nhận dạng – thủ tục này được gọi là “Nhận dạng Khách hàng”, hay gọi tắt là “KYC”.

Gửi tài liệu của bạn
Trade360 cần những giấy tờ nhận dạng nào?

Để tuân theo thủ tục “Nhận dạng Khách hàng”, chúng tôi yêu cầu khách hàng cung cấp các giấy tờ sau:

1. Giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ cấp: Vui lòng gửi cho chúng tôi bản sao nhìn rõ hai mặt của Giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp.
Giấy tờ này có thể là hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân do chính phủ cấp, như CMND/CCCD, bằng lái xe và các giấy tờ tương tự.

2. Giấy tờ xác minh nơi cư trú: Một bản sao hóa đơn tiện ích gần đây hoặc bản sao kê ngân hàng
cho thấy rõ tên và địa chỉ của bạn. Hóa đơn tiện ích hoặc bản sao kê ngân hàng phải đề ngày trong vòng 3 tháng gần nhất kể từ ngày bạn yêu cầu mở tài khoản giao dịch.
Ví dụ về hóa đơn tiện ích được chấp nhận bao gồm hóa đơn gas, hóa đơn điện, hóa đơn điện thoại (cố định), bản sao kê thế chấp tài sản, bản sao kê thẻ tín dụng, sao kê tài khoản ngân hàng và hợp đồng cho thuê hiện tại của bạn. Tất cả các giấy tờ phải rõ ràng và bao gồm các thông tin sau:

  • Họ tên đầy đủ của bạn
  • Địa chỉ cư trú của bạn
  • Ngày cấp
  • Tên, lô gô, hoặc tem của cơ quan cấp

3. Thẻ tín dụng: Chúng tôi phải có một bản sao nhìn rõ hai mặt của thẻ tín dụng bạn đã sử dụng để nạp tiền vào tài khoản của mình, đã che đi tất cả các số ngoại trừ ngày hết hạn và 4 số cuối của thẻ. Ngoài ra, hãy che mã CVV/CVC gồm 3 chữ số ở mặt sau thẻ.

Để hoàn thành các cam kết theo quy định của chúng tôi và kích hoạt tài khoản của bạn, vui lòng gửi cho chúng tôi tất cả các tài liệu trong vòng 72 giờ.

Làm thế nào để tôi gửi những giấy tờ nhận dạng của mình?

Rất dễ dàng. Hãy chọn một trong các phương thức sau đây:

1. Nhấp vào đây để tải tài liệu lên hoặc đăng nhập vào tài khoản www.trade360.com của bạn và nhấp vào mục “Tải tài liệu lên” trong
menu hồ sơ thả xuống.
2. Gửi tài liệu của bạn tới địa chỉ email compliance.department@trade360.com .
3. Trả lời email bạn nhận được từ chúng tôi yêu cầu bạn gửi tài liệu.

*Vui lòng lưu ý rằng các giấy tờ sẽ chỉ được chấp nhận khi các thông tin hiển thị rõ ràng.

**Việc cung cấp thông tin/giấy tờ sai và/hoặc không chính xác có thể khiến tài khoản của bạn bị chặn và/hoặc bị chấm dứt.

Gửi tài liệu của bạn