Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

TàI khoản chuyên nghiệp

Nếu bạn có đủ kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tài khoản giao dịch chuyên nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM

Hỗ trợ từ xa

Hãy để nhóm hỗ trợ của chúng tôi trợ giúp bạn

Bạn gặp vấn đề hoặc rắc rối với trang web của chúng tôi? Hãy để nhóm hỗ trợ của chúng tôi kết nối trực tiếp với máy PC của bạn và khắc phục vấn đề đó cho bạn!

Rất đơn giản, chỉ cần:

  1. Tải về và chạy công cụ TeamViewer QuickSupport từ đây.
  2. Hãy cho đại diện bộ phận hỗ trợ Trade360 biết ID và mật khẩu xuất hiện trên cửa sổ TeamViewer.
  3. Rất đơn giản! Đại diện bộ phận hỗ trợ sẽ kết nối trực tiếp với máy tính của bạn, xem những gì bạn đang nhìn thấy và nhanh chóng giải quyết vấn đề.

Tải về QuickSupport