Artboard 6Artboard 4Artboard 9Artboard 8Artboard 22Artboard 11Artboard 16Artboard 18Artboard 21Artboard 13Artboard 15Artboard 14Artboard 3Artboard 20Artboard 17Artboard 12Artboard 19
×

TàI khoản chuyên nghiệp

Nếu bạn có đủ kinh nghiệm giao dịch, bạn có thể đủ điều kiện đăng ký tài khoản giao dịch chuyên nghiệp.

TÌM HIỂU THÊM

Hỗ trợ Rút tiền

Tại Trade360, giao dịch rút tiền của bạn trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Vui lòng đọc kỹ các thông tin hữu ích về quá trình rút tiền.

Tài liệu Được yêu cầu

Để ngăn chặn truy cập của bên thứ ba vào tài khoản, chúng tôi yêu cầu bạn gửi một số tài liệu cùng với yêu cầu rút tiền. Yêu cầu này sẽ mất rất ít thời gian của bạn, vì các tài liệu này giống với những tài liệu được yêu cầu khi mở tài khoản (vui lòng xem Tài liệu Được yêu cầu).

Trong trường hợp đã trôi qua một khoảng thời gian dài kể từ khi bạn nạp tiền lần đầu tiên, chúng tôi có thể yêu cầu bạn gửi thông tin ngân hàng được cập nhật cùng với yêu cầu rút tiền.

Mối quan hệ giữa Phương thức Rút và Nạp tiền

Giao dịch rút tiền sẽ chỉ được xử lý và chuyển qua phương thức thanh toán bạn sử dụng khi nạp tiền lần đầu tiên.

Nếu bạn nạp số tiền ban đầu bằng thẻ tín dụng, số tiền tối đa có thể được chuyển lại vào thẻ tín dụng của bạn bằng với số tiền nạp ban đầu qua thẻ.

Các số tiền vượt quá số tiền nạp ban đầu (lợi nhuận) sẽ được chuyển trực tiếp vào tài khoản ngân hàng của bạn thông qua chuyển khoản. Có thể mất đến 3 ngày làm việc để xử lý yêu cầu rút tiền, với điều kiện là chúng tôi có tất cả thông tin cần thiết.

Thực hiện Rút tiền

Tất cả các khoản rút tiền được xử lý trong vòng 3 ngày làm việc kể từ khi bạn yêu cầu. Khoảng thời gian chờ giữa lúc gửi yêu cầu rút tiền và nhận tiền của bạn phụ thuộc vào phương thức thanh toán bạn chọn. Khoảng thời gian ước tính nhận được thanh toán sẽ khác nhau tùy thuộc vào nhà cung cấp thanh toán của bạn.

 Lý do Giao dịch Rút tiền bị Tạm dừng

Giao dịch rút tiền có thể bị tạm dừng do thông tin ngân hàng thiếu và/hoặc không chính xác, các vấn đề kỹ thuật, hoặc không đáp ứng các yêu cầu về số tiền tối thiểu.

Trong trường hợp gặp vấn đề về việc rút tiền bị tạm dừng, đại diện của bộ phận hỗ trợ khách hàng sẽ liên hệ với bạn để giải quyết vấn đề nhanh nhất có thể.

Nếu chúng tôi nhận được email từ bạn cho biết việc rút tiền của bạn chưa hoàn thành, chúng tôi sẽ đăng ký số theo dõi tương ứng (ARN) ngay lập tức.

Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.