Bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc?

Đội ngũ hỗ trợ tận tâm của chúng tôi luôn làm việc 24/7, sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào từ bạn.

Gửi

Gửi tin nhắn

Thông tin liên lạc

Gọi cho chúng tôi:

+357-25-030-622

Viết thư cho chúng tôi:

support@trade360.com

Trò chuyện vớI chúng tôI:

Nhấp vào đây

Fax:

+357-25-281-710

Giao dịch với Nhà môi giới được cấp phép

Trade360.com

Được cấp phép bởi CySEC

Cổng khách hàng EU của chúng tôi, do CrowdTech Ltd. điều hành theo Quy định CySEC, số giấy phép 202/13.

Trade360.com.au

Được cấp phép bởi ASIC

Cổng thông tin khách hàng Úc của chúng tôi, được điều hành bởi Sirius Financial Markets Pty Ltd. theo quy định của ASIC, số giấy phép 439907.

Trade360.finance

Cổng thông tin khách hàng toàn cầu của chúng tôi, do ST Services Ltd. điều hành.

Tìm kiếm

CẢNH BÁO RỦI RO: CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ gây thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 67,55% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với Trade360. Bạn nên cân nhắc xem mình đã am hiểu về hoạt động của CFD chưa và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không. Tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro.