Trung tâm trợ giúpBên xử lý thanh toán

Các tùy chọn tài trợ của chúng tôi được xử lý thông qua một trong các công ty sau:

 • Skrill
  (Skrill Limited (FRN: 900001) được ủy quyền bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (Vương quốc Anh))
 • Paysafecard
  (Prepaid Services Company Limited (FRN: 900021) được ủy quyền bởi Cơ quan Quản lý Tài chính (Vương quốc Anh))
 • Paysafe Acquiring
  (Paysafe Financial Services Limited (FRN: (FRN: 900015), được ủy quyền bởi Cơ quan quản lý tài chính (Vương quốc Anh))
 • Safecharge
  (SafeCharge Limited được ủy quyền bởi Ngân hàng Trung ương Síp với Giấy phép số 115.1.3.9)
 • Emerchantpay
  (eMerchantPay Limited (FRN: 900778) được ủy quyền bởi Cơ quan quản lý tài chính (Vương quốc Anh))
 • Credorax
  (Credorax Bank Limited (ID Công ty ROC: C 46342) được ủy quyền bởi Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta)
 • DIMOCO
  (DIMOCO Payment Services GmbH do Cơ quan thị trường tài chính Áo ủy quyền với Đăng ký thương mại số FN 463616p)
 • Phoenix Payments Ltd
  (Phoenix Payments Ltd (Số công ty: C77764) được Cơ quan Dịch vụ Tài chính Malta cấp phép làm Tổ chức thanh toán)
 • Ingenico ePayments
  (Global Collect Services B.V (No: 34140462), được Ngân hàng Trung ương Hà Lan ủy quyền)
 • Worldpay (UK) Limited
  (Worldpay (UK) Limited (Công ty số: 07316500), được ủy quyền bởi Cơ quan quản lý tài chính số: 530923)
 • Neteller 
  ‎(‏Paysafe Payment Solutions Limited (mã số tham chiếu C184986), được ủy quyền bởi Ngân hàng Trung ương Ireland)‎
 • Rational Foreign Exchange Ltd
  (giao dịch dưới tên RationalFX được đăng ký tại Anh và xứ Wales (Mã số công ty: 05385999), được ủy quyền bởi Cơ quan quản lý tài chính (FRN: 507958))

Tìm kiếm

Crowd Tech Ltd has temporarily suspended the opening of new trading accounts. Existing trading account holders will continue to be serviced. Please note that Crowd Tech Ltd no longer collaborates with Athena Investments Dom Maklerski S.A. (AIDM) as its Tied Agent in Poland.

CẢNH BÁO RỦI RO: CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ gây thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 70.6% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với Trade360. Bạn nên cân nhắc xem mình đã am hiểu về hoạt động của CFD chưa và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không. Tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro.