Trở thành nhà giao dịch chuyên nghiệp

Giao dịch trên Trade360 được thực hiện theo các quy định của CySEC và do đó tuân thủ các biện pháp được Cơ quan Thị trường và Chứng khoán Châu Âu (ESMA) thông qua gần đây. Các biện pháp này đặt ra những hạn chế khác nhau đối với giao dịch CFD. Tuy nhiên, khách hàng có tài khoản Chuyên nghiệp có thể tiếp tục giao dịch theo các điều kiện trước đó. Cả khách hàng kỳ cựu và khách hàng mới của Trade360 đều có thể đăng ký tài khoản Chuyên nghiệp.

Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.

Sự khác biệt giữa tài khoản Chuyên nghiệp và tài khoản cá nhân là gì?

Với các giới hạn mới của ESMA, sự khác biệt chính giữa tài khoản Chuyên nghiệp và tài khoản cá nhân là ở tỷ lệ đòn bẩy. Các giới hạn đòn bẩy do ESMA đặt ra nhằm mục đích giảm bớt tổn thất tiềm ẩn của nhà giao dịch, nhưng chúng cũng giới hạn lợi nhuận tiềm năng của họ. Tài khoản Chuyên nghiệp không phải tuân theo những giới hạn này, như bảng các tài sản được chọn sau đây minh họa:

Asset Leverage
Các cặp tiền tệ chính 1:500
Dầu 1:200
Vàng 1:200

Nếu chúng ta lấy các cặp tiền tệ làm ví dụ: Với tài khoản Chuyên nghiệp và số dư 1.000 đô la, bạn có thể mở vị thế 340.000 EUR/USD và lãi hoặc lỗ 34 đô la cho mỗi pip. Biến động 10 pip trên EUR/USD sẽ dẫn đến khoản lãi hoặc lỗ $340. Với đòn bẩy cao hơn, tài khoản chuyên nghiệp cung cấp cho bạn lợi nhuận tiềm năng lớn hơn, nhưng cũng có khả năng thua lỗ lớn hơn.

Tỷ lệ Đòn bẩy trong Tài khoản Cá nhân là gì?

Với các hạn chế của ESMA, có một giới hạn về tỷ lệ đòn bẩy mà khách hàng có thể có trong tài khoản bán lẻ nhằm mục đích bảo vệ và giảm thiểu các khoản lỗ hoặc lợi nhuận tiềm năng của nhà giao dịch. Tài khoản cá nhân phải tuân theo những giới hạn này như bảng các tài sản được chọn sau đây minh họa:

Asset Leverage
Các cặp tiền tệ chính 1:30
Dầu 1:10
Vàng 1:20

Nếu chúng ta lấy các cặp tiền tệ làm ví dụ: Khi bạn có số dư 1.000 đô la và bạn mở vị thế 25.000 EUR/USD, bạn lãi hoặc lỗ 2,5 đô la cho mỗi pip. Biến động 10 pip trên EUR/USD sẽ dẫn đến khoảng lãi hoặc lỗ $25.

Chuyển sang tài khoản Chuyên nghiệp

Không phải ai cũng đủ điều kiện để có tài khoản Chuyên nghiệp. Nếu bạn muốn kiểm tra tính đủ điều kiện của mình và đăng ký tài khoản Chuyên nghiệp, vui lòng nhấp vào nút bên dưới.

Việc giao dịch tiềm ẩn mức độ rủi ro cao và có thể khiến bạn mất hết vốn đầu tư.

Tìm kiếm

Crowd Tech Ltd has temporarily suspended the opening of new trading accounts. Existing trading account holders will continue to be serviced. Please note that Crowd Tech Ltd no longer collaborates with Athena Investments Dom Maklerski S.A. (AIDM) as its Tied Agent in Poland.

CẢNH BÁO RỦI RO: CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ gây thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 70.6% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với Trade360. Bạn nên cân nhắc xem mình đã am hiểu về hoạt động của CFD chưa và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không. Tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro.