Hợp đồng Tương lai & Thời hạn giá trị Tài sản

Hợp đồng Tương lai là thỏa thuận cho việc mua và bán tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Hầu hết thời gian hết hạn Hợp đồng Tương lai rơi vào khoảng 30 đến 60 ngày.

Vui lòng lưu ý:

  • Giá giao dịch CFD dựa trên Hợp đồng Tương lai thay đổi liên tục trong giờ giao dịch, và phụ thuộc vào thị trường.
  • Hết hạn Hợp đồng Tất cả các giao dịch sẽ được đóng tự động vào lúc 20:00 GMT trong ngày hết hạn bất kể mức lãi hay lỗ.
  • Giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo thanh khoản trên thị trường hoặc các ngày nghỉ lễ. Những sự thay đổi trong giờ giao dịch được công bố tại đây.

Ngày Hết Hạn CFD và Tùy Chọn Tái Đầu Tư

Tất cả các CFD đều có một ngày hết hạn – ngày mà hợp đồng sẽ tự động bị hủy bỏ.
Một số CFD nhất định có thể sẽ đi kèm với tùy chọn tài đầu tư, thứ cho phép bạn gia hạn hợp đồng nếu bạn muốn.

Trừ khi bạn quyết định gia hạn ngày hết hạn, tất cả các hợp đồng CFD sẽ hết hạn vào ngày định trước.
Nếu bạn nắm giữ các hợp đồng CFD đủ điều kiện gia hạn, bạn sẽ nhận được thông báo trước khi hết hạn với tất cả thông tin liên quan về tùy chọn kéo dài ngày hết hạn.

Nếu bạn chọn gia hạn (tái đầu tư) ngày hết hạn của hợp đồng, thì mức giá của tài sản trong hợp đồng mới sẽ được điều chỉnh lại cho đúng. Việc điều chỉnh sẽ được thực hiện dựa trên mức giá mở ban đầu, kích thước hợp đồng và mức chênh lệch. Nếu hợp đồng mới được giao dịch ở mức giá cao hơn, các vị thế Mua sẽ được điều chỉnh giảm và các vị thế Bán sẽ được điều chỉnh tăng. Nếu hợp đồng mới được giao dịch ở mức giá thấp hơn, các vị thế Mua sẽ được điều chỉnh tăng và các vị thế Bán sẽ được điều chỉnh giảm.

Các lệnh chờ đang tồn tại (ví dụ: Cắt lỗ, Chốt lời) được đặt đối với một công cụ tài chính sẽ được giữ nguyên và chúng sẽ không bị thay đổi hay điều chỉnh để phản ánh bất cứ sự thay đổi giá nào giữa hợp đồng hết hạn và hợp đồng mới vào ngày tái đầu tư, lúc 20:00 GMT.

Để phản ánh các hợp đồng Tương lai mới, tài khoản sẽ phải chịu một khoản phí tương đương với một nửa mức chênh lệch của hợp đồng CFD . Do đó, sẽ rẻ hơn khi tái đầu tư vào hợp đồng tiếp theo hơn là tự đóng giao dịch và sau đó mở một hợp đồng mới. Lý do là vì khi đóng và mở giao dịch theo cách thủ công, bạn sẽ phải trả toàn bộ mức chênh lệch; với tài đầu tư, bạn sẽ chỉ trả một nửa chi phí. 

Tìm kiếm

CẢNH BÁO RỦI RO: CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ gây thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 69,7% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với Trade360. Bạn nên cân nhắc xem mình đã am hiểu về hoạt động của CFD chưa và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không. Tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro.