Hợp đồng Tương lai & Thời hạn giá trị Tài sản

Hợp đồng Tương lai là thỏa thuận cho việc mua và bán tài sản trong một khoảng thời gian nhất định. Hầu hết thời gian hết hạn Hợp đồng Tương lai rơi vào khoảng 30 đến 90 ngày.

Vui lòng lưu ý:

  • Giá giao dịch CFD dựa trên Hợp đồng Tương lai thay đổi liên tục trong giờ giao dịch, và phụ thuộc vào thị trường.
  • Hết hạn Hợp đồng Tất cả các giao dịch sẽ được đóng tự động vào lúc 20:00 GMT trong ngày hết hạn bất kể mức lãi hay lỗ.
  • Giờ giao dịch có thể thay đổi tùy theo thanh khoản trên thị trường hoặc các ngày nghỉ lễ. Những sự thay đổi trong giờ giao dịch được công bố tại đây.

Tìm kiếm

Crowd Tech Ltd has temporarily suspended the opening of new trading accounts. Existing trading account holders will continue to be serviced. Please note that Crowd Tech Ltd no longer collaborates with Athena Investments Dom Maklerski S.A. (AIDM) as its Tied Agent in Poland.

CẢNH BÁO RỦI RO: CFD là những công cụ phức tạp và có nguy cơ gây thua lỗ nhanh chóng do đòn bẩy. 70.6% tài khoản nhà đầu tư nhỏ lẻ bị thua lỗ khi giao dịch CFD với Trade360. Bạn nên cân nhắc xem mình đã am hiểu về hoạt động của CFD chưa và liệu bạn có đủ khả năng chịu rủi ro thua lỗ cao hay không. Tìm hiểu thêm về quản lý rủi ro.